Friske Bv - Brandweerstraat 19 - 9890 Gavere - 0499 74 90 75 - bart.vanparys@friske.be

Wetgeving

Geweizigde Europese wetgeving voor koelmiddelen HFK van toepassing vanaf 01/01/2015

In Koelinstallaties worden diverse koelmiddelen gebruikt :
- Natuurlijk koelmiddel (zoals ammoniak = R717 of CO2) : geen belasting voor het milieu
- HCFK=gechloreerd en gefluoreerd koelmiddel (R22) : zeer belastend voor de ozonlaag (verbod op bijvullen sedert 1/1/2015) volgens oude F-gas Verordening EG nr: 842/2006
- HFK = chloorvrij gefuoreerd koelmiddel ( R134a , R404a , R407c , R410a , R507) : belastend voor opwarming van de aarde. Het getal GWP is een aanduiding van de opwarmingskracht t.o;v; CO2 over 10 jaar. Lekverliezen moeten beperkt blijven volgens F-gas Verordening EG nr.: 842/2006 en 517/2014

De nieuwe F-gasssenverordening van de EU Nr.: 517/2014 voor HFK is van toepassing met ingang van 1/1/2015 met als doel de emissie van bepaalde HFK’s te verminderen. Hierin zetten wij de belangrijkste bepalingen voor exploitanten van koelinstallaties, klimaatregeling en warmtepompen.
- vanaf 2015 zijn er strengere eisen voor HFK’s met een grotere opwarmingskracht GWP.
- Vanaf 2020 zijn er beperkingen voor HFK’s met een grotere opwarmingskracht , dat wil zeggen een GWP boven 2500.
- De hoeveelheid koelmiddelvulling wordt niet meer in Kg uitgedrukt maar in CO2-equivalent.

Preventie van emissies van gefluoreerde broeikasgassen
De exploitanten van koelinstallaties met HFK treffen voorzorgmaatregelen om onopzettelijke emissie of lekkage te voorkomen. Indien een lek van HFK wordt vastgesteld, zorgen de exploitanten ervoor dat de koelinstallatie zonder nodeloos uitstel door gecertificeerd koeltechnisch bedrijf wordt gerepareerd en er een lekcontrole is binnen 1 maand na de reparatie.

Periodiek Lekcontroles
Exploitanten van koelinstallaties met HFK vanaf 5 ton CO2-equivalent zorgen ervoor dat de koelinstallatie periodiek op lekken wordt gecontroleerd. De intervaltijd is 12 maand voor 5T , 6 maand voor 20T of 3 maand voor 500T CO2-equivalent. Er is uitstel tot 2017 voor koelinstallaties met minder dan 3Kg HFK(=hermetisch afgesloten apparatuur van 6Kg). Vanaf 01/01/2017 gelden de nieuwe CO2-equivalenten ook voor deze koelinstallaties.

Lekkagedetectiesystemen
De exploitanten van koelinstallatiess met HFK van 500T of hoger in CO2-equivalent, zorgen ervoor dat de apparatuur is voorzien van een lekdetectiesysteem dat de exploitant bij elke lekkage waarschuwt. Het lekdetectiesysteem dient ten minste om de 12 maand te worden gecontroleerd , om de werking ervan te garanderen.

Bijhouden van het Logboek
Exploitanten van koelinstallaties die op lekken moeten worden gecontroleerd , houden voor elke installatie een registratie bij waarin onder andere de volgende informatie specific wordt vermeld:
- de hoeveelheid HFK en het type HFK gevuld bij indienststelling
- de hoeveelheid HFK bijgevuld tijdens interventies
- de hoeveelheid HFK afgetapt
- gegevens over het gecertificeerd koeltechnisch bedrijf dat werken uitvoerde
- de datums en de resultaten van de contoles
- indien de installatie buiten dienst is gesteld , de maatregelen die zijn genomen om de HFK’s terug te winnen en te laten vernietigen.

Terugwinning
De exploitanten van koelinstallaties zorgen ervoor dat de terugwinning van de gassen wordt uigevoerd door een gecertificeerd koeltechnisch bedrijf.

Beperkingen op het op de markt brengen
- vanaf 01/01/2015 : HFK mag alleen nog worden verkocht door de gecertificeerde koeltechnische bedrijven
- vanaf 01/01/2020 : verbod op het gebruik van koelmiddel met een GWP van 2500 of meer ( uigezonderd militaire apparatuur)

Etikettering van koelinstallaties
Elke koelinstallatie vereist een etiket met vermelding van soort en hoeveelheid gefluoreerd broeikasgas. Vanaf 01/01/2017 moet dit etiket ook vermelden hoeveel CO2-equivalent.

Vermindering van de op de markt gebrachte fluorkoolwaterstoffen
De maximumhoeveelheid aan HFK’s die in de komende jaren in de EU op de markt mogen worden gebracht , zal gefaseerd afnemen.

 

Aanvullende Vlaamse wetgeving voor gebruik HFK’s

Het jaarlijkse lekverlies moet lager zijn dan 5% voor koelinstallaties met HFK 3Kg of meer. Indien het jaarlijks lekverlies hoger is dan 10% gedurende 2 opeenvolgende jaren moet men:
- ofwel de installatie binnen dev 12 maand na vaststelling buiten bedrijf plaatsen
- ofwel aanvraag tot afwijking sturen aan dienst LNE met opgave van reden van lekkage die niet te wijten is aan ouderdom of slijtage , en met vooropgestelde maatregelen voor opsporen en wegwerken lekkage.
Indien het jaarlijkse lekverlies hoger is dan 100% voor installaties met meer dan 30Kg , dan moet dit worden gemeld aan de dienst LNE.

Koelmiddel ODP GWP 5T CO2 (12 maand)
R507 0 3985 1,3 KG
R404a 0 3922 1,3 KG
R410a 0 2088 2,4 KG
R407c 0 1774 2,8 KG
R134a 0 1430 3,5 KG
CO2=R744 0 1 5000 KG
NH3=R717 0 0
R22 0,050* 1810 2,7 KG
R411b 0,047* 1705 2,9 KG

* HCFK’s mogen nog gebruikt worden , maar niet meer bijgevuld